Erfarenhet

Personlig revisor

Vi har lång erfarenhet av familjeföretagens problem. Vår verksamhet startade vi 1985 och redan då hade vi flerårig yrkeserfarenhet i branschen. Vi utbildar oss kontinuerligt och är alltid uppdaterade på nyheter. Vi använder oss av effektiva arbetsredskap för utförande av olika beräkningar och analyser samt för att framställa erforderlig revisionsdokumentation. Vi är medlemmar av Far och har gått igenom Far:s kvalitetskontroll.

Möt oss idag