Vi förenklar din företagsekonomi 

Få tid till annat - läs mer här!

Redovisningskonsult och Revisor i Sunne

Vi frigör din tid så att Du kan fokusera på det som är viktigt!

Välkomment till E & T Holm Konsultation & Revision!

Vi är väletablerade auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter med mångårig branscherfarenhet.
Vi erbjuder hjälp för främst familjeföretag/småföretag med redovisning, bokföring och rådgivning i olika ekonomiska frågor.

En trygg partner för din verksamhet!

BOKFÖRING  |  REDOVISNINGSFRÅGOR  |  BOKSLUT  |  REVISION  |  SKATTEFRÅGOR & DEKLARATIONER GENERATIONSSKIFTEN  |  FÖRETAGSANALYS  |  ANPASSADE KURSER & UTBILDNINGAR FÖR FÖRETAG